dekoracyjne kostki brukowe

Usługi

Przedmiotem działalności firmy jest wykonastwo robót związanych z budową, modernizacją i remontem dróg, ulic, parkingów, placów, chodników i ciągów pieszych.
Roboty drogowe wykonywane są w ramach przetargów publicznych ogłaszanych przez poszczególne administracje, na drogach powiatowych oraz gminnych.

 

Firma świadczy także usługi w zakresie robót drogowych dla innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

 

Wszystkie roboty wykonujemy z materiałów posiadających deklarację zgodności z wymaganiami przedmiotowych norm, Specyfikacji Technicznych, Aprobat Technicznych.
Dobra jakość wykonywanych robót i materiałów pozwala na udzielenie długoletnich gwarancji na wykonane roboty.