dekoracyjne kostki brukowe

Firma

Firma KALBRUK S.C. istnieje od 2000 roku.

Jesteśmy producentem kostki brukowej i galanterii betonowej oraz świadczymy usługi w zakresie robót drogowych. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu naszą ofertę z myślą o nawiązaniu owocnej i zadowalającej współpracy.

Dewizą, jaką kieruje się firma, jest zagwarantowanie swoim klientom jak najwyższego poziomu wykonastwa projektów budowlanych, a co za tym idzie, zdobycie ich satysfakcji i zaufania. Z roku na rok zwiększa się ilość robót drogowych naszej firmy.
Terenem działalności firmy jest głównie rynek lokalny.

Przedmiotem działalności firmy jest wykonawstwo robót związanych z budową, modernizacją i remontem dróg, ulic, parkingów, placów, chodników i ciągów pieszych. Roboty drogowe wykonywane są w ramach przetargów publicznych ogłaszanych przez poszczególne administracje, na drogach powiatowych oraz gminnych. Firma świadczy także usługi w zakresie robót drogowych dla innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Wszystkie roboty wykonujemy z materiałów posiadających deklarację zgodności z wymaganiami przedmiotowych norm, Specyfikacji Technicznych, Aprobat Technicznych.

Dobra jakość wykonywanych robót i materiałów pozwala na udzielenie długoletnich gwarancji na wykonane roboty.

Firma co roku poszerza asortyment robót dbając o to, by oferowane usługi i materiały były na najwyższym poziomie, a jednocześnie przyjazne środowisku naturalnemu.
Pomimo dużej konkurencyjności rynku branży drogowej działających głównie na rynku zamówień publicznych, firma jest w stanie wygrywać wiele przetargów na roboty drogowe i bez żadnych problemów je realizować.

Zaangażowana w dużą ilość znaczących przedsięwzięć na terenie miasta Mielca, firma KALBRUK S.C. jest dumna ze swego udziału w rozwoju polskiej infrastruktury.

ul. Traugutta 16, Mielec

17 583 66 56, 600 816 395

biuro@kalbruk.pl